Priser

Priser vil afhænge af såvel tid, form som indhold.

Pædagogiske dage/oplæg, workshops, kurser, foredrag:

Timeløn: Kr. 1.300.

Køretidsgodtgørelse: kr. 250 pr time

Kørselsgodtgørelse: kr. 3.56 pr. km.

Bropenge – hvis Fyn/Jylland.

 

Soloundervisning/coaching:  

1½ times seancer: kr. 700,-

 

Andre musikfaglige områder:

Ring for et tilbud.