For musikskoler

Workshops, dags-/uge-/årskurser, pædagogiske dage og foredrag. Minimum fire timer.

Har du øvet dig?  

Få inspiration til jeres musikskoleundervisning – forskole/solo/hold – med afsæt i bogen ”Har du øvet dig?” (Wilhelm Hansen, 2016).

 • Hvordan skabe – og fastholde – motivation hos elever.
 • Hvordan arbejde med elever, der er på forskellige musikalske/kognitive niveauer?
 • Hvordan spiller kommunikation, motivation, relation og præstation sammen i musikskoleundervisning?
 • Håndtering af forskellige elevtyper – hver for sig og sammen.
 • Imødegå – eller håndtere – præstationsnervøsitet.
 • Når forældre blander sig – hvad gør man?
 • Konflikthåndtering.

Alle kurser bliver sammensat ud fra jeres egne behov og ønsker. Ring gerne for en uforpligtende snak.

 

INSPIRATION TIL FORSKOLEUNDERVISNING.

Workshops, dags-/uge-/årskurser, pædagogiske dage og foredrag. Minimum fire timer

 • Opbygning af fælles musiksprog, som kan videreføres til solo-/holdundervisning.
 • Håndtering af forskellige typer elever – sammen og hver for sig.
 • Iværksætte ”øvelse gør mester” – herunder fordybelse.
 • Motivation og ejerskab – hvad, hvorfor og hvordan.
 • Arbejde med krop, stemme, motorik, koordination, drama, udtryk.
 • Hvordan skabe ansvar for og ejerskab til det musikalske fællesskab.
 • Hvordan engagere forældre.

Læs om bogen her >

Køb bogen her >

INSPIRATION TIL KOMPAGNONUNDERVISNING – musikskole/folkeskole.

Workshops, dags-/uge-/årskurser, pædagogiske dage og foredrag. Minimum fire timer.

Med afsæt i bogen ”Hvem tæller for – når musik i åben skole skal finde takten?” (Wilhelm Hansen, 2017) gives ”hands-on”-inspiration til områder som:

Samarbejde mellem lærerne:
 • Etablering af samarbejde mellem musikskole/folkeskole – hvad, hvorfor og hvordan.
 • Fælles afsæt for rammer, regler, retning, roller og relationer.
 • At sætte mål for og med eleverne.
 • At skabe motivation.
 • Didaktik i praksis.
Idéer til musikundervisning i praksis:
 • Opbygning af fælles musiksprog.
 • Musikdisciplin – uden skæld ud.
 • Rytme, sang, krop, stemme, drama, udtryk, indtryk, aftryk.

Køb bogen her >

INSPIRATION TIL BØRNEKOR.

Workshops, dags-/uge-/årskurser, pædagogiske dage og foredrag. Minimum fire timer.

Med afsæt i bogen ”På vej til kor” (Dansk Sang 2010) gives inspiration til områder som:

 

 • Hvordan skabe motivation og ejerskab i korarbejde.
 • Hvordan arbejde med falsksyngeri i praksis.
 • Fælles sprogbrug for korarbejdet.
 • Musikdisciplin uden skæld ud.
 • Hvordan sætte mål for og med elever.
 • Opvarmning – hvad, hvorfor og hvordan.
 • Sange på gulv, sange med bevægelse, unisone sange, enkel flerstemmighed og flerstemmighed.

Bestil “På vej til kor” her >