For folkeskoler

Workshops, dags-/uge-/årskurser, pædagogiske dage og foredrag. Minimum fire timer

Den obligatoriske musikundervisning.

Med afsæt i bøgerne ”På vej til musik 1 (indskoling), 2 (mellemtrin) 3 (ældste) (Dansk Sang 2008, 2009) og ”Har du øvet dig? (Wilhelm Hansen, 2016) gives inspiration til områder som:

Der kan laves forløb for både vikaren, den ufaglærte og den faglærte musiklærer – sammen eller hver for sig.

 • Opbygning af fælles musiksprog.
 • Musikdisciplin uden skæld ud.
 • Sang-/stemmebrug i praksis – herunder at imødegå/håndtere falsksyngeri.
 • Skabende aktiviteter.
 • Sammenspil på klassebasis – så det spiller sammen.
 • Motivation, kommunikation, relation og præstation.
 • Musikforståelse
 • Andet…

Skolekor

Med afsæt i bogen ”På vej til kor – i folkeskolen” (Dansk sang, 2010), gives inspiration til områder som:

 • At lave skolekor på tværs af aldersgrupper.
 • At arbejde med den enkelte i fællesskabet.
 • At give ejerskab til korarbejde.
 • At arbejde med fokuspunkter.
 • Opbygning af fælles sprogbrug i korarbejde
 • Musikdisciplin uden skæld ud.
 • At opbygge et rum for sanglig udfoldelse.
 • Kor for både drenge og piger
 • Sange på gulv, Sange med bevægelse, unisone sange, sange med flerstemmighed i dele af sangen, sange til jul m.v.
 • At optræde med kor.

Bestil bøgerne fra “På vej…”-serien her